Виставка «Срібна земля. Культурний Ренесанс»

Виставка «Срібна земля. Культурний Ренесанс»

15 березня 2019 - 15 квітня 2019

Виставка «Срібна земля. Культурний Ренесанс: кінець XVIII – перша половина ХІХ століття» присвячена золотій добі українського релігійного та національного відродження на Закарпатті. На що спроможна одна людина? Чи під силу їй не тільки досягти високого становища, а й вплинути на культурний та освітній розвиток цілої генерації?

Андрій Бачинський (1732-1809) спромігся здобути високий авторитет серед політичної еліти Австро-Угорської імперії, очолити Мукачівську греко-католицьку єпархію, стати радником імператриці Марії-Терезії, увійти до верхньої палати сейму Єпископ.

Він заклав основу єпархіального архіву, розширив і упорядкував бібліотеку єпархії, яка за його життя нараховувала кілька тисяч стародруків та манускриптів. За його сприяння в 1804 році у Буді (зараз Будапешт) було вперше в історії Закарпаття надруковано Біблію, яка мала допомогти «зберегти нашу материнську мову, письмо і національність».

Така активна діяльність Андрія Бачинського спричинила появу цілої генерації вчених: істориків, філософів, мовознавців, педагогів, психологів, математиків і дала поштовх українському релігійному і національному відродженню на Закарпатті. Тож, чи багато під силу одній людині?

Виставка допоможе вам знайти відповідь на це питання. В експозиції буде представлено першу друковану закарпатську Біблію (1804), історичні праці Іоана Базиловича, першу на землях Західної України друковану граматику української мови «Grammatica Slavo-Ruthena» Михайла Лучкая, а також його церковні проповіді, копії рукописів Довговича та ін.

Виставку створено на основі друкованих видань та копій рукописів, які надає Наукова бібліотека Ужгородського національного університету, а також сучасних видань з колекції Музею книги і друкарства України.

Реклама на сайті

Реклама на сайті

Знайдіть свою подію

Календар подій

Коментарі

вверх